Stručno usavršavanje

Usavršavanje odgojitelja, stručnog suradnika i ravnatelja, bilo grupno ili individualno, sastavni je dio redovitog rada.
Kod individualnog usavršavanja valja istaknuti slijedeće zadatke: pratiti novoizašlu literaturu iz područja uže struke, pedagogije, psihologije, defektologije, zdravstva i drugih sličnih područja.
Kod grupnog stručnog usavršavanja, na internim aktivima i drugim radionicama,  obrađuju se tematske jedinice koje su bitne za kavalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog rada.