Povjest vrtića

Naš vrtić „Paperino“ , postoji od 1993. godine, ali kao samostalna ustanova  otvaramo svoja vrata 1. ožujka 2005. godine kad se odvajamo od Talijanske osnovne škole „Bernardo Parentin“ .
Dan danas dijelimo prostore sa Talijanskom školom sa kojom imamo odličnu poslovnu i ljudsku suradnju.
Jedini smo vrtić na talijanskom jeziku i zbog toga obuhvaćamo cijelu Poreštinu i bližnje općine. Naši programi obuhvaćaju: odgoj djece, poučavanje djece, sanitarnu-higijensku zaštitu, prehranu djece od 1.godine po to njihovog polaska u školu. Osnivači našeg vrtića su Grad Poreč i Općina Vrsar.
Planiramo naš rad tromjesečno (životne, praktične i radne aktivnosti, raznovrsne igre, društvene i društveno zabavne igre), tjedno (aktivnosti na nivou objekta, planiranje aktivnosti za veće i manje grupe djece, individualne aktivnosti, suradnja sa roditeljima, sa vanjskima, i drugo), dnevno ( planiranje sredstva i poticaje za sobu i zajedničke prostore vrtića, aktivnosti za veću i manju grupu djece i individualno-konkretne sadržaje).
Sve planirane aktivnosti su upisane u pedagošku dokumentaciju kao i dnevna odgajateljska zapažanja , dječje reakcije, ponašanje djece u raznim situacijama osjećaje djece i drugo.

 Zgrada vrtića Paperino