Zaposlenici

1. RAVNATELJICA: Nataša Musizza

2. PSIHOLOG: Katerina Bartoli

3. VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Mikela Ivančić

4. ADMINISTRATIVNI DJELATNIK: Sandra Momić

POREČ

5. DOMAR: Diego Matošević

6. SPREMAČICA: Dorina Ovčarić

7. KUHARICA: Nevenka Nicoletti

8. ODGOJITELJICA: Adrijana Došenović

9. ODGOJITELJICA: Melita Terzić

10. ODGOJITELJICA: Linda Mušković

11.ODGOJITELJICA: Gorijana Gašparini

VRVARI

12. KUHAR: Roberto Momić

13. SPREMAČICA-PRALJA: Jasna Stojnić

14.ODGOJITELJICA: Silvia Benussi

15.ODGOJITELJICA: Manuela Brajnović Macinići

16.ODGOJITELJICA: Orijana Cossetto

17.ODGOJITELJICA: Ivana Valković

18.ODGOJITELJICA: Ticiana Herak

VRSAR

19. ODGOJITELJ: Daniel Radić

TAR

20.ODGOJITELJICA: Manuela Janko

21.ODGOJITELJICA: Patrica Zenaro

22.ODGOJITELJICA: Corina Čutura

23.ODGOJITELJICA: Debora Kokolo

24. KUHAR: Marko Momić

25.SPREMAČICA: Lara Barbić

26. LOGOPED: Manuela Pilatuš

 zamjene:

1. ARIJELA BAJKIN

2. NATAŠA ROTAR