Zaposlenici

Ravnateljica/Direttrice : Nataša Musizza

Psihologinja/Psicologa: Katerina Bartoli

Voditeljica računovodstva/Responsabile contabile: Anja Havić

Administratorica/amministratrice: Sandra Momić

Domar/Mastro: Diego Matošević

 

Središnji vrtić Poreč/Asilo centrale di Parenzo, Matka Laginje 6:

Kuharica/cuoca: Nevenka Nicoletti

Spremačica/Donna delle pulizie: Dorina Ovčarić

Odgojiteljice/Educatrici: Gorijana Gašparini, Melita Terzić, Adrijana Došenović, Manuela

Janko

 

Područni vrtić Varvari/Asilo periferico di Varvari, Školska 10:

Kuhar/Cuoco: Roberto Momić

Spremačica-pralja/donna delle pulizie-lavandaia: Esmina Hafizović Načinović na

zamjeni/sostituta per malattia di Jasna Stojnić

Odgojiteljice/Educatrici: Orijana Cossetto, Ticiana Herak, Ivana Valković, Corina Čutura,

Manuela Brajnović Macinić

 

Područni vrtić Tar/Asilo periferico di Torre, Borgo 35:

Kuhar/cuoco: Marko Momić

Spremačica/donna delle pulizie: Matea Momić, zamjena od/sostituta di Lara Barbić

Odgojitelji/Educatori: Patricia Zenaro, Linda Mušković, Daniel Radić, Debora Kokolo