Bando pubblico

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima DJEČJI VRTIĆ - SCUOLA DELL'INFANZIA „PAPERINO“ POREČ – PARENZO ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili pod izvoditelja odabranom ponuditelju).

plan nabave 2014

Poziv na dostavu ponuda: izvođenje radova sanacije vlaženja u dječjem vrtiću

Plan nabave 2015

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015.

Plan nabave 2016

1. Izmjena Plana nabave 2016

poziv na dostavu ponuda: izrada prozora i grilja u Poreču

Odabir ponuditelja

Poziv na dostavu ponuda- Prehrambeni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda- Materijal za čišćenje i održavanje

Bagatelna nabava prehrana- odabir/dokumentacija

Bagatelna nabava materijal za čišćenje i održavanje odabir/dokumentacija

2.Poziv za dostavu ponuda prehrambeni proizvoda GRUPA 1 i 3

Bagatelna nabava prehrana - odabir grupa 1 i 3

Plan nabave 2017

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2016.

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Izjava o ne postojanju sukoba interesa u smislu zakona o javnoj nabavi

Plan nabave 2018

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.

Izjava o ne postojanju sukoba interesa

1. Izmjene plana nabave 2018

2. Izmjene plana nabave 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018

Plan nabave 2019

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018.

Javna objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: "Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni objekta javne namjene u dječji vrtić na k.č. br.zgr 93/1 K.O. Dračevac"
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2604139 

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019

Plan nabave 2020

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok